Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Συνοδών Σχολικού Λεωφορείου, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 15-11-2018

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ τον πίνακα

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ