Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

H εγκύκλιος εδώ

Το Δελτίο Τύπου εδώ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την με αριθμ. πρωτ. 137068/Γ6/01-09-2014 εγκύκλιό του, καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι και ανήκουν στους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) , για την στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ  το σχολικό έτος 2014-2015, να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και μόνο στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

Οι υποψήφιοι που ήταν εγγεγραμμένοι στους πίνακες της υπηρεσίας μας, του προηγούμενου σχολικού έτους μπορούν να υποβάλουν μόνον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων

β) Εφόσον έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα νέα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.

γ) Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία, σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά. Πιστοποιητικά χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνονται δεκτά και μπορούν να χρησιμοποιούνται επ? αόριστον, αν πρόκειται για επ? αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Φ 80000/οικ.30002/1896/14-12-2011 Υ.Α.). Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α.

δ) Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

ε) Για οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (π.χ. προϋπηρεσία) παρακαλούμε να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ζητήσει από τον υποψήφιο την εκ νέου προσκόμιση όλων των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ) ο υποψήφιος υποχρεούται να τα προσκομίσει.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από   02-09-2014  μέχρι   05-09-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την παραπάνω εγκύκλιο και τα έντυπα των  αιτήσεων  για Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. από :

  • Την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας: http://stellad.pde.sch.gr/.
  • Tα Γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας: Αρκαδίου 8, 351 00 Λαμία, τηλ/νο: 2231066152.
  • Τις κατά τόπους Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  Νομών Περιφερείας μας.
  •  Τα ΚΕΔΔΥ Νομών Περιφερείας μας.                        

           

Από την Περ/κή Δ/νση

                                                                                             Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

                                                                                                    Στερεάς Ελλάδας 

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *