Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης των εγγεγραμμένων στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ το Υπόδειγμα Αίτησης

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ