Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

—  Υπόδειγμα Αίτησης ΠΥΣΠΕ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

—  Υπόδειγμα Αίτησης ΠΥΣΔΕ

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ