Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

—  Υπόδειγμα Αίτησης ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Στερεάς Ελλάδας

—  Υπόδειγμα Αίτησης ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 


ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, για τον ορισμό επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Επιλογής Στερεάς Ελλάδας

—  Υπόδειγμα Αίτησης ΣΕΕ για το ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

—  Υπόδειγμα Αίτησης ΣΕΕ για το ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ