Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ΑΠΥΣΠΕ ? ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

—  Υπόδειγμα Αίτησης για ΑΠΥΣΠΕ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

—  Υπόδειγμα Αίτησης για ΑΠΥΣΔΕ

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ