Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για το σχολικό έτος 2018-19

Δείτε εδώ την απόφαση

Author: pdestellad