Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας – Β’ φάση

Δείτε εδώ την απόφαση

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ