Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση της κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ υπόδειγμα της αίτησης

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ