Αποτελέσματα Διαγωνισμού EUROSCOLA 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROSCOLA 2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας συγχαίρει ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό EUROSCOLA 2019.
Οι βαθμολογίες όλων των συμμετεχόντων μαθητών έχει κοινοποιηθεί στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων όπου ανήκουν, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κάθε μαθητής που συμμετείχε στο διαγωνισμό, μπορεί να ενημερωθεί προσωπικά για τη βαθμολογία του, από το Διευθυντή του σχολείου του ? κατόπιν αιτήματός του, ή στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, αυτοπροσώπως ή εγγράφως, κατόπιν αίτησής τους.
Οι 24 επιλεχθέντες μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ημερίδα EUROSCOLA 2019 πρέπει να αποστείλουν άμεσα:
  1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων (δύο όψεων) ή των διαβατηρίων τους
  2. Υπεύθυνες δηλώσεις εκ νέου και των δύο κηδεμόνων
  3. Τα προσωπικά στοιχεία τους, όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους
Τα ανωτέρω επιπλέον δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας  μέσω e-mail στο mail@stellad.pde.sch.gr ή με fax στο 22310 66167, απευθείας στην Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας ή μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους
Στην πρώτη περίπτωση, οι μαθητές οφείλουν να ενημερώσουν τους Διευθυντές τους ότι έχουν αποστείλει ήδη τα δικαιολογητικά τους.

Δείτε εδώ την απόφαση

 

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ