Τοποθέτηση Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου σε κενούμενη θέση κλάδου ΠΕ02 ? Φιλολόγων του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την απόφαση

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ