Τελικός Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφιοτήτων στη Διαδικασία Επιλογής Σ.Ε.Ε., για την κενή θέση κλάδου ΠΕ08

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα Μη Δεκτών

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ