Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ