ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εγγραφή ΟΠΣΥΔ- Πίνακες με μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από το Υπουργείο Παιδείας, επισυνάπτουμε πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται τα ονόματα των μελών ΕΕΠ / ΕΒΠ που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ. Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στους πίνακες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ