Συμπληρωματική Προκήρυξη της Πυροσβεστικής με τον αριθμό των εισακτέων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών ακαδημαϊκού έτους 2019 ? 2020

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική προκήρυξη

Author: pdestellad