ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019

Δελτίο Τύπου – Τροποποίηση Παραρτήματος Α’

Οίκοθεν τροποποίηση Παραρτήματος Α’

Δελτίο Τύπου – Τροποποίηση της παραγράφου 3α

Οίκοθεν τροποποίηση παραγράφου 3α

Author: pdestellad