Τελικοί Πίνακες Δεκτών/Μη δεκτών Υποψηφίων για τη Διαδικασία Επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα μη δεκτών υποψηφίων

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ