Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

Δείτε εδώ το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Author: pdestellad