ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 ? (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ 6 ? ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019

Υ.Α.160043_Δ3_26-09-2017 ΦΕΚ 3459-Β΄-2017 ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ

Υ.Α.7155_Δ3_26-09-2017 ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ τροποποίηση

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ