Αποφάσεις Εγκρισης Ολιγομελών Τμημάτων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ από ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

20190719 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019-20

20190802 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΓΕΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019-20

20190828 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΓΕΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019-20

20190830 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΕΠΑΛ 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2019-20

20190903 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΓΕΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2019-20

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ