Πίνακες υποψηφίων ΕΕΠ και ΕΒΠ για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Θέμα: «Πίνακες υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2019-2020».
 

Κατόπιν έκδοσης του αριθμ. πρωτ. 133083/Ε4/28-08-2019, ΑΔΑ:ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ εγγράφου του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020» και των αιτήσεων δήλωσης προτιμήσεων των υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ανακοινώνονται οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών σχολικού έτους 2019-2020, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.


Δείτε εδώ τον πίνακα ΕΕΠ

Δείτε εδώ τον πίνακα ΕΒΠ

 

Author: pdestellad