Αποφάσεις πρόσληψης ? τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2019-2020

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου


6928_10-09-2019_ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ 2019-2020

6929_10-09-2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ εξατομικευμένης 2019-2020

6930_10-09-2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ23 ολοήμερου 2019-2020

6931_10-09-2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ25 εξειδικευμένης 2019-2020

6932_10-09-2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ30 2019-2020

6933_10-09-2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ Π.Ε.Π.2019-2020

6934_10-09-2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ εξατομικευμένης 2019_2020

6935_10-09-2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ25 Π.Ε.Π.2019-2020

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ