Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε κενούμενες θέσεις κλάδου ΠΕ60 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την απόφαση τοποθέτησης

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ