Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019

Δείτε εδώ το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ