Πλήρωση 11 κενών θέσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2019-2020

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 11 ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ

3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕEΠ

4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ