Κατανομή 23 πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2019-2020

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ 23 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ-23 πιστώσεις

3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕEΠ

4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ