Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Κενούμενης Θέσης Διευθυντή 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας

Δείτε εδώ την προκήρυξη


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ