Κατανομή 25 πιστώσεων Ε.Β.Π. – πλήρωση 3 κενών θέσεων Ε.Ε.Π. και 9 κενών θέσεων Ε.Β.Π. 2019-2020

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ 25 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ, ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ-25 πιστώσεις & 12 κενές θέσεις

3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕEΠ

4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

Author: pdestellad