Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Φωκίδας

Δείτε εδώ το έγγραφο

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ