Κατανομή 20 πιστώσεων ΕΕΠ & ΕΒΠ – και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ σχολικού έτους 2019-2020 στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

1. Δελτίο τύπου: κατανομή 20 πιστώσεων-πλήρωση κενών θέσεων ΕΕΠ & ΕΒΠ σχολ. έτους 2019-2020

2. Κατανομή πιστώσεων ΕΕΠ & ΕΒΠ απο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

3. Δήλωση τοποθέτησης ΕΕΠ

4. Δήλωση τοποθέτησης ΕΒΠ

5. Υπεύθυνη δήλωση πρόσληψης αναπληρωτή

6. Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής θέσης

 

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ