Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σχολικού έτους 2019-20

1. Δελτίο τύπου: κατανομή πιστώσεων-πλήρωση κενών θέσεων ΕΕΠ σχολ. έτους 2019-2020

2. Κατανομή πιστώσεων από ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

3. Δήλωση τοποθέτησης ΕΕΠ

4. Υπεύθυνη δήλωση πρόσληψης αναπληρωτή

5. Υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής θέσης

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ