Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία, σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την 144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. (Β΄ 3588)-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΑΕ

Δείτε εδώ τον πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ