ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ