Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ