Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ