ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Share:

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ