Αποτελέσματα Διαγωνισμού EUROSCOLA 2020

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας συγχαίρει ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό EUROSCOLA 2020.

Οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων μαθητών έχουν κοινοποιηθεί στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων όπου ανήκουν, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κάθε μαθητής που συμμετείχε στο διαγωνισμό, μπορεί να ενημερωθεί προσωπικά για τη βαθμολογία του, από το Διευθυντή του σχολείου του ? κατόπιν αιτήματός του, ή στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, αυτοπροσώπως ή εγγράφως, κατόπιν αίτησής τους.

Οι 24 επιλεχθέντες μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ημερίδα EUROSCOLA 2020 πρέπει να αποστείλουν άμεσα:
  1. Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων (δύο όψεων) ή των διαβατηρίων τους
  2. Υπεύθυνες δηλώσεις εκ νέου και των δύο κηδεμόνων
  3. Τα προσωπικά στοιχεία τους, όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους (βλέπε πίνακα)

Τα ανωτέρω επιπλέον δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

απευθείας στην Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας ή μέσω του Διευθυντή του σχολείου τους.

Στην πρώτη περίπτωση, οι μαθητές οφείλουν να ενημερώσουν τους Διευθυντές τους ότι έχουν αποστείλει ήδη τα δικαιολογητικά τους.


Δείτε εδώ την απόφαση

Share:

Author: pdestellad