Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών ιθαγένειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (Email mail@stellad.pde.sch.gr / FAX: 22310 66167) Ή ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12/3/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ