Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝCOVID-19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ

 

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ