16-04-20 Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε φορείς για το σχολικό έτος 2020-2021

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Δείτε εδώ την αίτηση σε μορφή .doc

Author: pdestellad