Διάθεση μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ. Στερεάς Ελλάδας στα Κ.Ε.Σ.Υ.

Δείτε εδώ την απόφαση

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ