Πρόσκληση για κατάθεση Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ