Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ το υπόδειγμα αίτησης

Share:

Author: pdestellad