ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ