Κύρωση Τελικών Ενιαίων Αξιολογικών πινάκων επιλογής Δ/ντων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φωκίδας και Δευτεροβάθμιας Ευβοίας και Φθιώτιδας

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ