ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ