Περιφερειακές Δ/σνεις Εκπ/σης

 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Αττικής:http://attik.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:http://amaked-thrak.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας:http://pdede.sch.gr/ 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας:http://dmaked.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου:http://ipeir.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας:http://thess.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:http://ionion.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας:http://kmaked.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης:http://kritis.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Β. Αιγαίου:http://vaigaiou.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Ν. Αιγαίου:http://naigaiou.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου:http://pelop.pde.sch.gr 
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος:http://stellad.pde.sch.gr 
Print Friendly, PDF & Email
Share