Καθορισμός χώρου εγκατάστασης της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή ανάδειξης των αιρετών στο ΠΥΣΔΙΠ Στερεάς Ελλάδας

Καθορισμός χώρου εγκατάστασης της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ στο ΠΥΣΔΙΠ Στερεάς Ελλάδας με την ηλεκτρονική διαδικασία

Προβολή αρχείου

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment