Ιθαγένεια

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (Email mail@stellad.pde.sch.gr / FAX: 22310 66167) Ή ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12/3/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.pdf(Αρχείο σε word)
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.pdf(Αρχείο σε word)
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ A_ΘMIA
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ Β_ΘMIA
  5. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού  12:00 – 14:30

Print Friendly, PDF & Email