Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

16-03-22 Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023 Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 «Εισαγωγή … Read more